Δεν ξεπουλάμε το μέλλον!

του Δημήτρη Ψευτογκά

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την 20η Απριλίου 2012, με θέμα την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και το μέλλον του ελληνικού τομέα ενέργειας, ο Υπ. Αντιπεριφερειάρχης και περιφερειακός Σύμβουλος
Δημήτρης Ψευτογκάς, αφού έλαβε τον λόγο είπε τα εξής:
Κύριε πρόεδρε,
Θα μιλήσω όπως πάντοτε:
χωρίς δεσμεύσεις ή εξαρτήσεις από θέσεις ή ιδιότητες, όπως του υποψήφιου
βουλευτή που επικαλέστηκαν κάποιοι συνάδελφοί μας ή πρώην βουλευτές και εκ νέου υποψήφιοι, αλλά με μόνη δέσμευση τη φωνή της συνείδησής μου.
Άλλωστε για αυτό είμαστε εδώ!
Με την συνεπή παρουσία μας, αρχών και θέσεων,προσδίδουμε κύρος και συμβάλλουμε στην εδραίωση ενός πρωτόγνωρου και βαθειά δημοκρατικού θεσμού, αυτού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και επιπλέον αγωνιζόμαστε
για την μεταφορά κεντρικών αρμοδιοτήτων με τους αναλογούντες πόρους, γιατί τον
οραματιστήκαμε, τον πιστεύουμε αυτόν τον
θεσμό και γιατί εκτός του ότι είναι ένας πόλος σταθερότητας του σε κρίση πολιτικού
συστήματος, ανοίγει ευρείες, νέες και ελπιδοφόρες αναπτυξιακές προοπτικές για
τον τόπο μας.
Πρέπει δε νασυμβάλουμε όλοι με όλες μας τις δυνάμεις, χωρίς εξαρτήσεις και δεσμεύσεις ,χωρίς παρωπίδες!
Το συζητούμενο εκτάκτως και κατεπειγόντως θέμα της πώλησης λιγνιτικών μονάδων και του ενεργειακού σχεδιασμού είναι σοβαρότατο.
Όπως όλα τα σοβαρά προβλήματα δείχνουν το επίπεδο διακυβέρνησης
και διοίκησης μιας χώρας, την ετοιμότητα και την δυνατότητα εκπόνησης στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού και την ικανότητα εξειδίκευσης πολιτικών.
Στη δική μας χώρα είναι φανερή η κρίση και η αδυναμία ενός καταρρέοντος συστήματος!
Πωλούμε πρώτα και μετά διαβουλευόμαστε!
Για να απαντήσω πρώτα στον κ. Καραλευτέρη του ΔΣ της ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ, για τις αιχμές και παρατηρήσεις του στην τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξής μας, του Γιάννη Παπαϊορδανίδη, για τον συμβουλευτικό ή τον αποφασιστικό
ρόλο που πρέπει να έχουμε, σαφώς και είμαστε υπέρ του δευτέρου!
Και εάν θέλετε να το επεκτείνουμε, οι παλαιές και ίσως ξεχασμένες θέσεις του ιδεολογικού μας χώρου,αλλά πάντα επίκαιρες, για την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, όπως η ενέργεια, πρέπει να μας απασχολήσουν σοβαρά, όμως αυτό χρειάζεται άλλες επιλογές και συσχετισμούς δυνάμεων.
Όπως έπρεπε στις αρχές του 2010 να πάμε στην δημιουργία δημόσιου ανταγωνιστικού τραπεζικού προϊόντος με την κρατικοποίηση τραπεζών και αφού αυτό δεν το κάναμε τότε, τώρα εξ ανάγκης οδηγούμαστε με το PSI και την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σε ένα απολύτως σωστό αναπτυξιακό μέτρο, μήπως αύριο οδηγηθούμε στην κρατικοποίηση- εθνικοποίηση και των ιδιωτικοποιημένων μονάδων της ΔΕΗ;
Πρέπει να τα δούμε αυτά και κυρίως το πρόβλημα της άντλησης κεφαλαίων, της χρηματοδότησης των ενεργειακών προγραμμάτων για την συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας μιας στρατηγικού και εθνικού χαρακτήρα επιχείρησης, που πρέπει να παραμείνει βιώσιμη,κερδοφόρα και με κοινωνικό χαρακτήρα.
‘Όπως και νάχει το αποτέλεσμα της σημερινής συνεδρίασης πρέπει να περικλείει την λύση και να έχει πρακτικά αποτελέσματα.
Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός είναι αδήριτη ανάγκη και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα εξής:
1) Την γεωπολιτική θέση της χώρας
2) Την στρατηγική θέση της ενέργειας
3) Τις συμμαχίες και τις εξελίξεις στην
περιοχή
4) Τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας
5) Τον αναπτυξιακό εθνικό στρατηγικό
προγραμματισμό βραχυπρόθεσμο και μεσομακροπρόθεσμο
6) Τις υπόλοιπες ενεργειακές μορφές (ηλιακή-φωτοβολταϊκά,
αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμία κ.ά) και το ενεργειακό μείγμα
7) Το πεπερασμένο των αποθεμάτων των κοιτασμάτων
8) Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του υδάτινου δυναμικού, την βιοποικιλότητα, ανθρωπογενές και αστικό περιβάλλον,πρωτογενείς δραστηριότητες και άλλους πόρους
9) Την περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική που πρέπει να ξεφύγει από τον μονόπλευρο χαρακτήρα, να αποκτήσει εξωστρέφεια και πολυεπίπεδη ανατροφοδοτούμενη δραστηριότητα
10) Την αγορά εργασίας αι τις πιέσεις που δέχεται από την υψηλή ανεργία στην περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας
11) Την ορθολογική διαχείριση του πλεονάζοντος
ανθρώπινου δυναμικού και της αναπτυχθείσας τεχνογνωσίας της ΔΕΗ
12) Τον περιφερειακό και εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό και τέλος
13) Τα αντισταθμιστικά οφέλη και τα αναπτυξιακά ισοδύναμα που πρέπει να λάβει η περιφέρειά μας από την δραστηριότητα της ΔΕΗ και από την παύση κάποιων δραστηριοτήτων της.
Επομένως η παραμονή του δημόσιου χαρακτήρα και ελέγχου της ΔΕΗ καθώς και των άλλων στρατηγικών ενεργειακών μονάδων είναι εθνική ανάγκη και επιταγή και τότε μόνο μπορούμε να διασφαλιστούν
-η εθνική ανεξαρτησία και ασφάλειά μας
-η δυνατότητα συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων και
– η δυνατότητα εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής
Η γή και ο πλούτος αυτής της περιοχής ανήκει στους Δυτικομακεδόνες, ανήκει στους Έλληνες!
Δεν εκποιείται, δεν τεμαχίζεται ούτε τιμαριοποιείται!
Έχουμε ένα στρατηγικό καύσιμο και πρέπει να κάνουμε επωφελή και λελογισμένη χρήση.
Αυτό σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας με την δημιουργία σύγχρονων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μονάδων(5η Μονάδα)
και ταυτόχρονη επιμήκυνση του χρονικής διάρκειας των αποθεμάτων, έως
ότου αναπτυχθούν και εδώ άλλες σύγχρονες και φιλικότερες προς το περιβάλλον
ενεργειακές μορφές, αφού πρώτα αξιολογήσουμε
και αξιοποιήσουμε την αποκτηθείσα τεχνογνωσία, την εμπειρία και τη νέα τεχνολογία!
Η πρόταση της παράταξής μας όπως αυτή κατατέθηκε από τον επικεφαλής της,τον Γιάννη Παπαϊορδανίδη και τον ειδικό αγορητή τον Γιώργο τον Αδαμίδη, θεωρούμε ότι εκφράζει την πλειοψηφία του περιφερειακού συμβουλίου, γιατί βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση.
Τούτο πρέπει να καταστεί σαφές προς πάσα κατεύθυνση και να ληφθεί σοβαρά υπόψη για τι αποτελεί καθολικό αίτημα της εθνικής ενεργειακής καρδιάς, της Δυτικής Μακεδονίας.
Τα λάθη, οι παραλείψεις των Διοικήσεων της ΔΕΗ, οι ευθύνες των εργαζομένων, οι αδικαιολόγητες σπατάλες ,ι οι υψηλές αμοιβές και τα προνόμια κάποιων στελεχών, δεν αποτελούν άλλοθι για το βιαστικό και άνευ όρων ξεπούλημα του εθνικού μας πλούτου.
Αν τούτο συμβεί θα είμαστε υπόλογοι όλοι στις επερχόμενες γενεές, γιατί θα τους στερήσουμε το δικαίωμα να δημιουργήσουν και να οικοδομήσουν το δικό τους μέλλον, χωρίς επαχθείς δεσμεύσεις και ανυπέρβλητα εμπόδια.
Και αυτό δεν πρέπει να συμβεί!
Δημήτρης Ψευτογκάς
Υπ.Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακός Σύμβουλος «Αρχή?ζουμε μαζί»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.