Κοzanimedia:Όταν ένας φοβερός Κοζανίτης σχολιάζει δηκτικά τον… κακό χαμό με τον αλγόριθμο του Facebook – Διαβάστε το σπαρταριστό κείμενο στο κοζανίτικο ιδίωμα με τίτλο “Oυ Αλουγάριθμους”

Του Μήκα Ελίμειου

Διαβάζου κι ξαναδιαβάζου “…κι γώ τα παρακάμψου τουν αλουγάριθμου !!” Τι στου καλό γίνιτι αρά; ποιόν δρόμου τα παρακάμψ΄τι, κι πού είνι αυτός ου αλουγάριθμος; Για πήτι μας κι μας για να μην είμιστι στ΄ σκουτίδα!!
Δεν κρατήθκα κι γώ κι πήρα τηλέφουνου τουν Καλίτσια τ΄ς Μπούντιους. Είμασταν αντάμα στου Δημουτικό κι έκαμνάμι καλή παρέα κι όταν τράνιψάμι, μέχρι που ου Καλίτσιας βρήκιν μια καλή κουπέλα απού ‘ν Κατράν.τσα, εκεί σιαπάν στα Καϊλιάρια, είχιν πιριουσία η κουπέλα. Είχαν πουλλά στρέμματα γής κι έβαναν καπνά, μέχρι που οι βιράνγκ΄ οι Ιβρουπαίοι τα απαγόριψαν. Τι να φκιάσ΄ κι αυτός απουφάσισιν να του γυρίσ΄ σι ουπουρουφόρα δέντρα. Φύτιψιν μηλιές κι έβγαλιν καλά μήλα κι η παραγουγή τ΄ ήταν πουλύ καλή κι τα μήλα τ΄ ήταν απού τα καλύτιρα. Αν έχτι ακουστά τα μήλα Βιρμίου. Εκεί σιαπάν βγαίν΄.
Ου Καλίτσιας είχιν απού χρόνια άλουγα κι ασχουλιούνταν κι μι τι΄ αυτά. Είχιν άλουγα ράτσας. Για αυτόν τουν λόγου τουν αδουκήθκα κι ιγώ. Τουν πήρα τηλέφουνου να τουν ρουτήσου, αν ξέρ΄ να μι πεί τι είνι ου αλουγάριθμους.
Δεν ξέρου ρά Τάκη να σι πώ, αλλά μι φαίνητι είνι ου αριθμός που βάν στα άλουγα εκεί σιακάτ στουν ιππόδρουμου. Βάν αριθμοί για να μπουρούν να παίζ΄ν, αυτοί που παίζ΄ν στοιχήματα στουν ιππόδρουμου.
Αλλά για καλύτιρα, ρώτσι σι καένα πρακτουρείου προυπό να σι πούν.
Τουν ιφχαρίστ΄σα κι απουφάσισα να μην παένου σι πρακτουρείου να ρουτήσου μη μι πάρν΄ κι για χαζόν που κάθουμι κι αραδώ για αλουγουαριθμούς.
Αλλά πάλι, τι δλειά έχν όλ΄ αυτοί απ΄ γράφ΄ν στου fάτσα-bλιούκ’ για αλουγάριθμους; Κι ποιόν να ρουτήϊς, όλ΄ είντς σι θάλασσις, άλλ΄ σι νησιά, άλλ΄ σ΄Χαλκιδική κι άλλ΄ σ΄ν Ιδηψό για να γίν΄καλά απού ριβματισμούς, απού σκιλαλγίϊς καμιά μέσ΄, κι φκιάν τα μπάνια τς.
Πώς ν΄αστουχήσου όταν έγραψα του κείμινου “Κατασκιβαστική Αστουχία” , ιτότι που μι πουνούσιν η μέσ΄ κι μι κάλισιν ου φίλους, ου Λάζαρους ου Θανάσας να παένου για μπάνια σ΄ν Ιδηψό!!
Άλλ΄ είνι στουν Αρίνταγα, αφνούς να τ΄ς κλαίς γιατί κάθι απόγιμα τσακών΄ κι καμιά σιαρσιάρου κι δεν τ΄ς αφήν΄ να χαρούν τ΄ θάλασα!!
Απουφάσισα να μην κάμου κάντίπουτα, όλου κι καένας τα διαβάσ΄ του κείμινου κι τα μι γράψ΄ τι είνι ου αλουγάριθμους κι τα μι δώσ΄ κι καμιά ουδηγία για να μπουρέσου κι ιγώ να δώ τι τα κάμου!! Να ξιστραβουθώ!!


3 Αυγούστου 2018


Λεξιλόγιο
1. Σκουτίδα (ΟΥΣ) σκοτάδι. Πληθ. Σκουτίδγια
2. Καλίτσιας (ου) Χαράλαμπος (Αλλιώς: Χαρίης, Χάρης, Χαρίσιος
3. Μπούντιου (η) Θεανώ και Μπουζίτσα, Μπουζιούλα, Μπουζιάνα χαϊδ. της Θεανώς
4. Κατράν.τσα (η) Πύργοι, χωριό της επαρχίας Εορδαίας
5. Βιράνγκους (ΕΠΘ) εργένης, μαγκούφης. Γενικότερος αρνητικός χαρακτηρισμός: καημένος, έρμος. Υβριστικά: άτιμος


Από το ΛτΚΙ του Χρ. Αστ. Χριστοδούλου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *