Aφού “χρέωσε” με 25 εκατομμύρια τους έλληνες πολίτες, λόγω της στάσης της το 1995, η Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας εξέδωσε νέα ανακοίνωση ενάντια στο καζίνο της Φλώρινας και την επένδυση των 10 εκατομμυρίων με τις 150 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή – Απίθανοι χαρακτηρισμοί και εκφράσεις που θυμίζουν Μεσαίωνα-Επίθεση και κατά του “κεφαλαίου”!

Aφού “χρέωσε” με 25 εκατομμύρια τους έλληνες πολίτες, λόγω της στάσης της το 1995-1995 που οδήγησε τελικά στη ματαίωση (το 1996), της λειτουργίας του καζίνο και στη μετέπειτα αποζημίωση της ιδιοκτήτριας εταιρίας από το ελληνικό δημόσιο,η Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας εξέδωσε νέα ανακοίνωση ενάντια στο καζίνο της Φλώρινας και την επένδυση των 10 εκατομμυρίων με τις 150 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή, με απίθανους χαρακτηρισμούς και εκφράσεις που θυμίζουν Μεσαίωνα!

Πρὸς τὸν Λαὸ τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας μας.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΕΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ!!!

 

Ἀγαπητοί μας.

Μετὰ  ἀπὸ τόσα τραγικὰ γεγονότα ποὺ συμβαίνουν γύρω μας καθημερινὰ καὶ τὰ κροκοδείλια δάκρυα τῶν ὑπευθύνων ὅλων τῶν χρωμάτων, φαντασθεῖτε νὰ βγῆ κάποιος καὶ νὰ ἀνακοινώση κυνικὰ ὅτι ἦταν ὄνειρο τῆς ζωῆς του νὰ ἀνάψη τὶς ποικίλες πυρκαγιὲς ποὺ κατάκαψαν ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅτι ἐπὶ τέλους πραγματοποίησε τὸ ὄνειρό του!

Κάπως ἔτσι ἀντιλαμβανόμαστε καὶ τὸ ὄνειρο καὶ τὶς προσπάθειες λειτουργίας τοῦ ΚΑΖΙΝΟΥ Φλωρίνης, ποὺ ἔγινε πλέον πραγματικότης.

Δηλαδή: ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ!!!

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ…

Σὰν νὰ ὑπῆρχε καημὸς ἀβάσταχτος καὶ ἀποκαραδοκία ἐτῶν! Ἐπὶ τέλους πραγματοποιήθηκε αὐτὸ τὸ ἀκριβὸ ποθούμενο. Διότι μόλις ἄνοιξε, εἰδικὰ αὐτὸ τὸ ΚΑΖΙΝΟ, «θὰ ἀνοίξη καὶ ἡ τύχη», ὅπως λένε, τῆς διαλυμένης οἰκονομίας μας! Ἀναζητούμενος μεσσιανισμός ἢ τὸ ραβδάκι τῆς Κίρκης!

Μὴ γνωρίζοντας τὶ μέλλει νὰ μᾶς φέρη τὸ ἄγνωστο αὔριο, τὸ ὁποῖο κατὰ κανόνα εἶναι πάντα σκληρότερο ἀπὸ τὸ χθὲς ποὺ ζήσαμε, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας προβαίνει σὲ τούτην τὴν ἀνακεφαλαίωσι τῶν μέχρι σήμερα ἐνεργειῶν της στοὺς καιροὺς τῆς αἰχμῆς, μὲ τὶς ὁποῖες συνέβαλε, ἔστω καὶ στὸ ἐλάχιστο, γιὰ νὰ παραταθῆ ἐπὶ ἕνα τέταρτο αἰῶνος ἡ ἐπιδιωκόμενη ἔναρξι λειτουργίας τοῦ καταστήματος τούτου στὴν ἀγαπημένη μας Φλώρινα.

Γιὰ τὴν ἱστορία ἀναφέρουμε, ὅτι ἀνάλογη ἦταν σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια καὶ ἡ θέσι ὅλων τῶν τοπικῶν παραγόντων, τῶν τοπικῶν ἐντύπων καὶ ἠλεκτρονικοῦ τύπου, ὡς ἐκφραστῶν τοῦ θελήματος τῆς κοινωνίας, ποὺ ἀντιδρᾶ μὲ τὸν τρόπο της σὲ τέτοια σχήματα, ποὺ τάζουν ζεστὸ χρῆμα διαλύοντας οἰκογένειες καὶ ὅ,τι καλὸ βρεθῆ κάτω ἀπὸ τὶς ἑρπύστριες τῆς μπουλντόζας τους.

Στὸ παρὸν δημοσίευμα θὰ κατατεθοῦν ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τῆς Ἱ.Μητροπόλεως στὴν τοπικὴ κοινωνία οἱ προσπάθειες τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος ἐπισκόπου Αὐγουστίνου, τοῦ ὁποίου ἡ ἀπ’ οὐρανοῦ εὐχή του εὐχόμαστε νὰ συμβάλη ἔστω καὶ σὲ τούτη τὴν ὥρα, ὡς καὶ τοῦ διαδόχου του καὶ συνεχιστοῦ τοῦ αὐτοῦ ἀγῶνος στὸ μέτωπο τοῦ ἀπαισίας μνήμης ΚΑΖΙΝΟΥ. Κατὰ ἀγαθὴ σύμπτωσι τὰ ἔγγραφα καὶ τῶν δύο ἐπισκόπων μας ἀνέρχονται στὸν ἀριθμὸ 14+14=28!

Ἔγγραφα καὶ ἐπιστολὲς Μητροπολίτου Αὐγουστίνου.

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 29.11.1995. Ἀπαράδεκτον τὸ καζῖνον.
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 8.12.1995. Θ’ ἀναγκασθῶμεν νὰ ἀφορίσωμεν!
 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 30.1.1996. Ὁ λαὸς ἔχει ἀποφανθῆ, «Ὄχι καζῖνον εἰς τὴν Φλώριναν!
 4. ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ. Ἐπιστολὴ 5.11.1996. Πρὸς τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως Φλωρίνης.
 5. ΜΗ ΔΩΣΕΤΕ ΑΔΕΙΑΝ. Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν ἐξοχωτάτην κ.Βάσω Παπανδρέου ὑπουργὸν ἀναπτύξεως 25.11.1996.
 6. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΕΝΤΟΝΩΤΑΤΑ. Ἐπιστολὴ πρὸς ἐξοχωτάτη κα Βάσω Παπανδρέου Ὑπουργὸ Ἀναπτύξεως 2.1.1997.
 7. ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΣΚΟΤΩΝΕΙ. Ἐπιστολὴ 13.2.1997 πρὸς τὸν κ.Πρόεδρο καὶ τὰ μέλη τοῦ Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου Κοζάνης μὲ ἀφορμὴ «τὴν αὐτοκτονία τινὸς ἐκ Φιλώτα ἀπωλέσαντος μεγάλο ποσὸ εἰς χαρτοπαίγνιον».
 8. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΕΝΤΟΝΩΤΑΤΑ. Ἐπιστολὴ 2.1.1997 πρὸς τὴν κα. Βάσω Παπανδρέου Ὑπουργὸ Ἀνάπτυξης.
 9. ΑΠΟΤΡΕΨΑΤΕ ΤΟ ΑΤΟΠΗΜΑ. Ἐπιστολὴ 19.2.1997 πρὸς τὸν ἐξοχώτατον πρωθυπουργὸν κ. Κωνσταντῖνον Σημίτην μὲ θέμα τὴν εἰς Φιλώταν αὐτοκτονίαν. Κοινοποίησις εἰς Ἱερὰν Σύνοδον καὶ κ.Βάσω Παπανδρέου, ὑπουργὸν ἀναπτύξεως.
 10. ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΠΕΝΘΙΜΑ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ. Ἀνακοίνωσις «Μὲ ἀγωνία καὶ πόνο» πρὸς τὸν Λαὸ 17.11.1997 γιὰ τὴν ὠμὴ δήλωσι τῆς Ὑπουργοῦ Βάσως Παπανδρέου, ὅτι τὸ καζῖνο θὰ λειτουργήση.
 11. ΝΑ ΚΛΕΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ Η ΠΛΗΓΗ. Ἐπιστολὴ 18.10.1997 πρὸς τὸν ἐξοχώτατον Πρωθυπουργὸν τῆς Χώρας κ.Κ.Σημίτην μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπίσκεψί του στὴν Φλώρινα. Κοινοποίησις εἰς Ὑπουργὸν Ἀναπτύξεως κ.Βάσω Παπανδρέου.
 12. ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ. Δημοσιογραφικὴ συνέντευξις 21.11.1997.
 13. Ἐπιστολὴ 12.9.1997 πρὸς ἀξιότιμον κ. Πέτρον Τόττην, Δήμαρχον Πτολεμαΐδος σχετικῶς «μὲ τὴν διαζευκτικὴν πρότασιν, ἀνέγερσι ΝΑΟΥ ἢ ΚΑΖΙΝΟΥ;».
 14. ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΩΝ! Προσφώνησις εἰς τὴν ἀνοικτὴν συζήτησιν τῆς 2.12.1997 εἰς τὸ ΕΒΕ Φλωρίνης διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ καζίνου, τὴν ὁποία ἀνέγνωσε ὁ πωτοσύγκελλος ἀρχιμ. Θεόκλητος.

Στὴν σύσκεψι αὐτή, πρὸς τιμήν των, ὅλοι οἱ κοινωνικοὶ  φορεῖς τῆς Φλωρίνης καὶ ὅλα τὰ κόμματα ἔλαβαν ἀρνητικὴ θέσι ἔναντι τοῦ καζίνου.

Ἔγγραφα καὶ ἐπιστολὲς Μητροπολίτου Θεοκλήτου.

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ 10.8.2001.
 2. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 17.8.2001 πρὸς τὸν ἐξοχώτατον κ.Νικόλαο Χριστοδουλάκην ὑπουργὸν Ἀνάπτυξης.
 3. ΕΓΓΡΑΦΟ 21.8.2001 πρὸς Ἱερὰν Σύνοδον Ἐκκλησίας Ἑλλάδος.
 4. ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΝΩΣΕΩΣ Δελτίο Τύπου 21.8.2001.
 5. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 28.9.2001 πρὸς ἐξοχώτατον κ.Κ.Σημίτην Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος.
 6. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 12.11.2001 πρὸς τὸν ἐξοχώτατον κ.Ἄκην Τσοχατζόπουλον Ὑπουργὸν Ἀνάπτυξης.
 7. ΕΠΑΡΑΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΦΝΩΡΙΝΗΣ Δελτίον Τύπου 2.4.2002.
 8. ΠΑΛΙ ΠΕΡΙ ΚΑΖΙΝΟΥ; Δελτίο Τύπου 24.4.2002.
 9. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ: Ἐπὶ τέλους, φτάνει πιά, ἕως ἐδῶ ἡ κοροϊδία. Ὄχι καζίνο στὴ Φλώρινα! 22.3.212.
 10. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 31.3.2013 πρὸς Ἐρίτιμον κ.Ὄλγαν Κεφαλογιάννη Ὑπουργὸν Τουρισμοῦ.
 11. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 11.6.2013 πρὸς Ἐντιμότατον κ.Γεώργιον Δακῆν Περιφερειάρχην Δ.Μακεδονίας. Κοινοποίησις σὲ Δημάρχους καὶ τοπικοὺς φορεῖς.
 12. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 29.8.2013 πρὸς κα Γιαννοῦλα σύζυγο Πέτρου Τόττη.
 13. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2.6.2014 πρὸς Ἐντιμότατον κ.Κωστῆν Χατζηδάκην Ὑπουργὸν Ἀνάπτυξης. Κοινοποίησις Ὄλγαν Κεφαλογιάννην Ὑπουργὸν Τουρισμοῦ, Ἐπιτροπὴ Ἐποπτείας καὶ Ἐλέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), Τοπικὰς Περιφερειακὰς καὶ Δημοτικὰς Ἀρχάς.
 14. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 13.1.2018. Πρὸς Βουλευτές, Περιφερειάρχη, Δημάρχους καὶ Λαὸ Μητρ. Περιφερείας, γιὰ νὰ πάρουν θέσι μὲ τὴν εἴδησι περὶ λειτουργίας τοῦ καζίνου.

Ἀγαπητοί μας.

Περαίνοντες τὸ παρὸν ὁδοιπορικὸ τοῦ ἀγῶνος κατὰ τοῦ καζίνου Φλωρίνης δὲν ἀποκρύπτουμε οὔτε τὸν θαυμασμό μας, οὔτε τὴν θλῖψι μας. Ὁ θαυμασμός μας εἶναι πρὸς τὸ ὑγιὲς φρόνημα τῆς μεγάλης πλειονότητος τοῦ λαοῦ μας, τῶν τοπικῶν παραγόντων καὶ φορέων καὶ τῶν τοπικῶν ἐντύπων καὶ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τύπου. Ἡ θέσι ὅλων ἦταν πράγματι κατὰ τοῦ ὁδοστρωτῆρος τοῦ ἀδηφάγου κεφαλαίου, ποὺ θέλει νὰ καταπιῆ τὰ πάντα καὶ μονίμως ἀκόρεστο θὰ παραμένη. Ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς πρώτης εἰδήσεως λειτουργίας καζίνου στὴ Φλώρινα ἡ τοπικὴ κοινωνία ἐξεγέρθηκε σύσσωμη. Ἀντέδρασαν τὰ ὑπέροχα ἀντανακλαστικὰ τοῦ λαοῦ μας καὶ μὲ μιὰ φωνὴ καὶ ἕνα ἀερᾶτο δημοψήφισμα εἶπαν ΟΧΙ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ.

Τελικὰ ὁ φύλακας ὅλων τῶν πολυτίμων μας εἶναι ὁ πάντοτε ἕτοιμος καὶ πάντοτε ξεγελασμένος λαός μας! Τρανὴ ἀπόδειξι τούτου εἶναι καὶ τὰ μεγαλειώδη ὑπὸ σύμπαντος τοῦ Ἔθνους ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ γιὰ τὴ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, καὶ ἀπὸ τὸ Κράτος καταπροδοθέντα. Ὁ ΛΑΟΣ εἶναι πάντα ΠΑΝΟΡΦΑΝΟΣ, ὅπως λέει ὁ ποιητὴς Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης.

Ἡ δὲ θλῖψι μας εἶναι γιὰ τὸ ἀδίστακτο εἰσπρακτικὸ κεφάλαιο. Ἐνῶ ἔχη πολλά, θέλει περισσότερα. Αὐτὸ δημιουργεῖ τοὺς πολέμους, τὶς κοινωνικὲς ἀνισότητες καὶ ἀναστατώσεις. Αὐτὸ δὲν ἔχει οὔτε Θεό, οὔτε ἠθική, οὔτε πατρίδα.  Τὸ χρῆμα εἶναι ὁ μοναδικὸς σκοπὸς τοῦ χρήματος.

Δυστυχῶς καὶ τὰ σύγχρονα κράτη ἔχουν τὴν ἴδια εἰσπρακτικὴ μανία ἀπὸ ὅποιαδήποτε πηγή, ἔστω καὶ βρώμικη. Ἀδιαφοροῦν δὲ πλήρως ἂν θὰ δημιουργηθοῦν κοινωνικὰ καὶ ἄλλα προβλήματα. Ἤδη βρέθηκε μονοπάτι ἀσφαλὲς χωρὶς μεγάλες ταμπέλλες. Δόθηκαν ἄδειες λειτουργίας ΜΙΚΡΟΚΑΖΙΝΩΝ μέσα στὶς πόλεις σὰν τὰ ΜΙΚΡΟΠΟΡΝΕΙΑ ποὺ λειτουργοῦν κι αὐτὰ ἀθόρυβα. Φαντασθῆτε στὸ μέλλον εἰδικὰ ΜΙΚΡΟΜΑΓΑΖΑ νὰ πουλοῦν ὅλα τὰ εἴδη τῶν ναρκωτικῶν, ἀρκεῖ νὰ ρέουν οἱ φόροι! Ἡ διοίκησι εἶναι ἐφευρετικὴ σὲ εἰσπρακτικοὺς μηχανισμούς. Ἔτσι ὅλα διασώζονται. Καὶ πρόκλησι τοῦ λαοῦ δὲν γίνεται, ἀλλὰ καὶ οἱ εἰσπράξεις τρέχουν σταθερὰ στοὺς ἀχόρταγους κορβανᾶδες τοῦ κεφαλαίου, εἴτε ἰδιωτικοῦ, εἴτε κρατικοῦ. ΑΚΕΛΔΑΜΑ=χωρίον αἵματος!

Ἡ τελικὴ πολιτικὴ πλέον ἦταν νὰ ἀνοίξη τὸ καζίνο Φλωρίνης καὶ ἄνοιξε, ἀφοῦ ἐκκρεμοῦσε ἡ χρυσοφόρος ἄδεια στοὺς δικαιούχους ἐπιχειρηματίες ἀπὸ 29.12.1995! Θέριεψε ἡ πεῖνα 24 ἐτῶν! Ἂν καὶ οἱ δικαιοῦχοι δικαιώθηκαν μὲ προσφυγή τους στὴ Δικαιοσύνη καὶ εἰσέπραξαν γιὰ διαφυγόντα κέρδη 18 ἑκατομμύρια εὐρώ μέχρι 4.6.2014 (ἔγγραφο Ε.Ε.Ε.Π.). ΕΥΓΕ! Τρανὴ ἀπόδειξι ὅτι τὸ κεφάλαιο δὲν ἔχει πατρίδα, ἀφοῦ καὶ τὴν πατρίδα του γδέρνη ἐν καιρῷ κρίσεως! Κοντολογὶς πάλι ὁ μέγας σκοπὸς ἐπετεύχθη! Τὸ κεφάλαιο βρῆκε τρόπο καὶ δὲν ἔμεινε νηστικό. Τὸ καημένο! Θὰ ἦταν πολὺ κρῖμα, νὰ μὴν εἰσέπρατταν!!!

Ἀγαπητοί μας.

Ταῦτα τὰ ὀλίγα εἴχαμε νὰ καταθέσουμε στὴν ἀγάπη ὅλων σας γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ καζίνου Φλωρίνης, σὰν τῆς Ἄρτας τὸ Γιοφύρι. Εὐχόμαστε δὲ ὁ Κύριος νὰ φυλάξη τοὺς ἐπιχειρηματίες καὶ τοὺς ἐπίδοξους χρυσοθῆρες-παῖχτες τοῦ καζίνου. Γιὰ κανέναν δὲν εὐχόμαστε κακὸν λόγο. Ὅμως κανείς τους νὰ μὴν τραγουδήσει μὲ πόνο «στερνή μου γνῶσι νὰ σὲ εἶχα πρῶτα!».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΑΡΧΙΚΗ

11 comments for “Aφού “χρέωσε” με 25 εκατομμύρια τους έλληνες πολίτες, λόγω της στάσης της το 1995, η Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας εξέδωσε νέα ανακοίνωση ενάντια στο καζίνο της Φλώρινας και την επένδυση των 10 εκατομμυρίων με τις 150 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή – Απίθανοι χαρακτηρισμοί και εκφράσεις που θυμίζουν Μεσαίωνα-Επίθεση και κατά του “κεφαλαίου”!

 1. Ανώνυμος (διορθωμένο)
  7 Νοεμβρίου 2019 at 19:21

  Μακάρι να δημοσιευθεί το σχόλιο… Καθώς πολλάκις η Δημοκρατία Πλιάτσου απεδείχθη Δικτατορία!

  Κατ’ αρχήν με πιο δικαίωμα κ. Πλιάτσο διασύρετε την Ιερά Μητρόπολη, κρίνοντας τη στάση της απέναντι σε ένα ζήτημα, στο οποίο στάθηκε έτσι συντεταγμένη στην άποψη του λαού και των τοπικών φορέων;

  Διαβάσατε το κείμενο; Η πολιτική ηγεσία της περιοχής είχε κοινή άποψη με την Μητρόπολη. Και ο τύπος.

  Και έρχεστε, εν έτει 2019, να θέσετε ευθύνες με τέτοιο τρόπο που προκαλείτε το δημόσιο αίσθημα.

  Η Εκκλησία δεν στάθηκε στην επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη. Στάθηκε στο γεγονός ότι ο χώρος αυτός δίνει την δυνατότητα σε ανθρώπους να χάσουν τα χρήματά τους και σε μερικούς να κερδίσουν από τα χαμένα των πολλών!

  Μή μου πείτε ότι όλοι κερδίζουν! Δείτε μερικές αποδείξεις για τον κόφτη και τα ποσά των παιχνιδιών που είναι ένα καλοστημένο παιχνίδι, ώστε τα μηχανήματα να λαμβάνουν χρήματα, αλλά να μην δίνουν, παρά μόνο όταν έχουν συγχρονισθεί.

  Εν μέσω αυτής της κρίσεως, είναι δυνατόν να ωθούμε τον κόσμο στον τζόγο;
  Να ωθούμε τον κόσμο σε κέρδη εις βάρος άλλων;
  Ξέρετε για πόσες οικογένειες ο τζόγος είναι αιτία διαζυγίου;
  Ξέρετε για πόσες οικογένειες ο τζόγος είναι αιτία αυτοκτονίας;
  Ξέρετε για πόσες οικογένειες ο τζόγος είναι αιτία οικονομικής εξαθλίωσης;

  Η Εκκλησία ΔΕΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ σε ζητήματα που δεν την αφορούν!
  Πλην όμως, επεμβαίνει, όταν πρέπει για να αφουγκραστεί το δίκαιο και την κοινή γνώμη, την γνώμη του ποιμνίου της, για να μην κατηγορηθεί ότι σιωπά!

  Αυτά και πολλά άλλα τα παραβλέπετε και κακοσχολιάζετε ένεκα μερικών προβολών και επισκεψιμότητας!

  Λύπη και μόνο, διότι ο δημοσιογράφος είναι αυτός που καταγράφει τα του δήμου, τα γεγονότα και δεν προβάλει ειδήσεις με δικά του σχόλια! Θα μπορούσατε να γράφετε μία κριτική επί της ειδήσεως σε αυτοτελές κείμενο. Όχι να προηγείτε η κρίση σας του κειμένου.
  Προτάσσετε τα δικά σας αερολογήματα πριν την είδηση.
  Αυτό δεν είναι ούτε λογικό, ούτε δεοντολογικό. Διδαχθείτε.

  Ελπίζω ότι η Μητρόπολη θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της απέναντι σε όλη αυτήν την κακοδιαχείρηση της ανακοινώσεώς της εκ μέρους της.

  • 7 Νοεμβρίου 2019 at 20:24

   Ξέρετε, έχω την ίδια ακριβώς θέση από το 1996: Η οποία είναι κατά της Μητρόπολης, των εκεί τοπικών φορέων, ΜΜΕ κτλ που αντιδρούσαν! Η πορεία απέδειξε ποιός δικαιώθηκε και ποιοί όχι! Κατά τα λοιπά, πλάκα θα έχει να σας ακούσει κανένας εκεί στη Μητρόπολη και να κάνουν καμία μήνυση! Κρίμα μόνο που δε θα διεκδικήσω 25 εκατομμύρια, με τα οποία καταφέρατε να ΧΡΕΩΣΕΤΕ ολους εμας!

  • 7 Νοεμβρίου 2019 at 20:30

   Και κάτι ακόμη: Σε μένα μη μιλάτε για “Δικτατορίες”, τις οποίες υπηρέτησε πιστά ο πρωτεργάτης των αντιδράσεων για το καζίνο Αυγουστίνος Καντιώτης!!!!!

   • Ανώνυμος
    8 Νοεμβρίου 2019 at 11:16

    Για να το πούμε διαφορετικά και να κλείσει η υπόθεση, χωρίς τρωκτικά και αερολογίες.
    Όχι μπούρδες.
    Είναι εμφανής η αρνητική οπτική σας για την Εκκλησία!
    Άποψη σας.
    Αυτό που είναι αναγκαίο να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι αδίκως κατηγορείτε την Μητρόπολη ότι χρέωσε τον λαό.
    Η εκκλησία η οποία καθημερινά σιτίζει εκατοντάδες κόσμου;
    Η εκκλησία που φροντίζει με το Γηροκομείο τόσους γέροντες;
    Η εκκλησία που μάχεται υπέρ του λαού;
    Η εκκλησία που με τόσους τρόπους πλησιάζει τον κάθε άνθρωπο;

    Αυτήν την εκκλησία κατηγορείτε, κύριε, ότι χρέωσε τον λαό;

    Αφού, είστε τόσο κατηγορηματικός, γιατί δεν κατηγορείτε την από το 1995 αχρι σήμερον πολιτική ηγεσία, η οποία δεν εξέδωσε την άδεια λειτουργίας του Καζίνο; Και μην πείτε λόγω φόβου, για 2 λογους:
    1. Το 1999 παρητήθη ο μακ. Φλωρίνης Αυγουστίνος και το πρωί διεδέχθη ο Θεόκλητος, ο οποίος είναι ηπιώτατος. ΣΥΝΕΟΩΣ, δεν υπήρχε περίπτωση ενδοιασμού ή φόβου από το ΚΡΑΤΟΣ, καθώς ο Θεόκλητος είναι άκρως διαλλακτικός.
    2. Από το 1996 έως το 2004 η κυβέρνηση πλειοψηφούσε αυτοδυνάμως από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ επέδειξε τάση επιβολής στην Εκκλησία, με θέληση εξουσίας. Μην ξεχνούμε τα πεπραγμένα Τρίτση για την Εκκλησιαστική Περιουσία και Σημίτη για ταυτότητες και όμοια τούτων. ΣΥΝΕΠΩΣ, αν ήθελε το κράτος θα μπορούσε να εκδώσει την άδεια λειτουργίας του Καζίνο.

    Άρα, μην επιρρίπτετε ευθύνες στην Εκκλησία, αλλά εκεί που πρέπει. Στους ευθυνομένους πραγματικά και όχι εκεί που μπορείτε εσείς.
    Αν σάς παίρνει θίξετε ονόματα πολιτικών άχρι σήμερον!

    Αυτά για την σύντομη ιστορία της μη εκδόσεως της άδειας του Καζίνο.

    . _

    • 8 Νοεμβρίου 2019 at 11:22

     Όπως είπα και τηλεοπτικώς, οι κυβερνησεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ (κυρίως) έχουν τη μεγάλη ευθύνη, καθώς ΕΝΕΔΩΣΑΝ στις πιέσεις της εκεί Μητρόπολης, που κατηύθυνε πολιτικούς, φορείς και κατοίκους της περιοχής! Ξέρετε, στο off the record τέως αυτοδιοικητικοί και πολιτικοι της περιοχής σας μας λένε πολλά! Αλλά μπροστά στους μητροπολίτες ήταν “σούζα”! Μην κοροϊδευόμαστε! Η στάση της ισχυρότατης εκεί Μητρόπολης ήταν η βασική αιτία για όλα!

    • Paradosiakos
     8 Νοεμβρίου 2019 at 11:24

     Συγγνώμη που επεμβαίνω , η εκκλησία θα έπρεπε να είναι και εναντίον του τόκου αλλά δεν φαίνεται να τον καταδικάζει πουθενά στην σύγχρονη ζωή.

     • Ανώνυμος
      8 Νοεμβρίου 2019 at 12:57

      Η εκκλησία κατ’ αρχήν θεωρεί την τοκογλυφία αμάρτημα και προβλέπονται ποινές όταν εμπλέκονται ειδικότερα ιερείς.
      Πολλές φορές δε έχει κάνει εκκλήσεις για ελάφρυνση της Ελλάδας. Μάλιστα τελευταία όχληση ήταν στην Γερμανίδα Καγκελάριο με επιστολή του Αρχιεπισκόπου.
      Αλλά, υπάρχει και το άλλο… Πολλοί κατηγορούν την εκκλησία ότι εμπλεκετε στα πολιτικά.
      Τελικά, ας αποφασίσουμε τι εκκλησία θέλουμε…
      Να συμμετέχει ή να σιωπά;

 2. ανευ σχολιου
  8 Νοεμβρίου 2019 at 13:29

  Με πρωτοβουλία του υπουργού Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο οποίος συγκάλεσε τη σύσκεψη, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαστήριο σε δύο εβδομάδες, στο πλευρό των δήμων Περιστερίου και Πετρούπολης, που θίγονται άμεσα από τις διεκδικήσεις του ιερού ναού, θα βρίσκονται οι νομικές υπηρεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καθώς και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

  Ο Ιερός Ναός «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» διεκδικεί σήμερα περίπου 7.500 στρέμματα, εκ των οποίων 4.000 στρ. σε κατοικημένες περιοχές των δήμων Περιστερίου και Πετρούπολης και 3.500 στρ. εκτός σχεδίου, που βρίσκονται στο Ποικίλο Όρος και έχουν χαρακτηριστεί δασικές. Η διεκδίκηση στηρίζεται σε διαθήκη του 1916 με την οποία ο ναός έγινε κληρονόμος μεγάλου μέρους του «κτήματος Βέρδη». Στο μεταξύ, η εντός σχεδίου έκταση που διεκδικεί έχει πλέον δομηθεί εδώ και δεκαετίες με κατοικίες, πλατείες, γήπεδα και άλλους κοινόχρηστους χώρους.

  Στις 22 Μαρτίου εκδικάζεται η αγωγή του ναού κατά του ελληνικού Δημοσίου, των δύο δήμων αλλά και ιδιωτών, ενώ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει αποζημίωση από τους σημερινούς ιδιοκτήτες.

  Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε σήριαλ, καθώς το θέμα είναι σε εκκρεμότητα από το 1929, οπότε έγινε η πρώτη διεκδίκηση αρχικώς για 300 στρέμματα. Με την πάροδο των χρόνων η επίμαχη έκταση αυξανόταν, ενώ στο παιχνίδι των διεκδικήσεων μπήκαν οι απόγονοι της Καλομοίρας Βέρδη στην οποία ανήκε αρχικά η επίδικη έκταση, καθώς και ιδιώτες που ισχυρίζονταν ότι διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας της επίμαχης έκτασης.

 3. ανευ σχολιου 2
  8 Νοεμβρίου 2019 at 13:33

  Προαναγγελία νέας μεγάλης κινητοποίησης κατά της επένδυσης στο Κάβο Σίδερο αποτελεί η κοινή ανακοίνωση 12 περιβαλλοντικών οργανώσεων της Κρήτης σε σχέση με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που δίνει το πράσινο φως στη Minoan Group για να προχωρήσει το πολυσυζητημένο σχέδιο με την ονομασία «Iτανος Γαία» στην έκταση 26.000 στρεμμάτων που παραχωρήθηκε από τη Μονή Τοπλού.

  Το Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «Οικο-Κρήτη» τονίζει πως, παρά το μικρότερο μέγεθος σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό της επένδυσης, οι επιπτώσεις για το βορειοανατολικό άκρο της Κρήτης θα είναι το ίδιο σημαντικές, ακυρώνοντας τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη.

  Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το προηγούμενο σχέδιο της βρετανικής εταιρείας Loyalward Ltd στην ουσία δεν έχει ποτέ εγκαταλειφθεί, απλά τώρα, για λόγους τακτικής, προωθείται μια πρώτη φάση του. Το ΣτΕ έχει κάνει δεκτή την προηγούμενη προσφυγή των κατοίκων, ακυρώνοντας την επένδυση που προέβλεπε 7.000 κλίνες και τρία γήπεδα γκολφ.

  Ωστόσο το νέο σχέδιο, που πήρε το πράσινο φως με τις υπογραφές των υπουργών Γιώργου Σταθάκη, Αριστείδη Μπαλτά, Πάνου Σκουρλέτη και Γιάννη Τσιρώνη, αν και προβλέπει 1.936 κλίνες (σε 5 ξενοδοχεία) και μόνο ένα γήπεδο γκολφ, εντούτοις δεσμεύει και πάλι ολόκληρη την έκταση των 26.000 στρεμμάτων της Μονής Τοπλού, παραχωρώντας μέσω της μνημονιακής έμπνευσης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) δικαίωμα ιδιωτικής πολεοδόμησης στην εν λόγω εταιρεία.

  Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της Κρήτης υπενθυμίζουν πως Κάβο Σίδερο αποτελεί Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΤΚΣ- ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου Natura 2000, για την οποία πριν από οποιαδήποτε άλλη συζήτηση θα έπρεπε να έχει προηγηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, να έχει ιδρυθεί Φορέας Διαχείρισης και να έχει αποφασιστεί Σχέδιο Διαχείρισης.
  Ευρωδικαστήριο

  Η Ελλάδα αναμένεται το επόμενο διάστημα να καθίσει στο σκαμνί του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ακριβώς, λόγω της έλλειψης σχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη στείλει στην κυβέρνηση «Αιτιολογημένη Γνώμη» στις 26 Φεβρουαρίου 2016, με αφορμή καταγγελίες για χωροθέτηση έργων βιομηχανικών ΑΠΕ σε περιοχές Natura.

  Εκτός της τεράστιας οικολογικής σημασίας, η περιοχή του Κάβο Σίδερο είναι και ένας πολύ σημαντικός -εν πολλοίς ανεξερεύνητος- αρχαιολογικός τόπος, γεγονός που προκάλεσε τη διαμαρτυρία κατά της επένδυσης από τον κόσμο της αρχαιολογίας διεθνώς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δικτύου «Οικο-Κρήτη».

  Επίσης από τον Σεπτέμβριο του 2015 ολόκληρη η πρώην Επαρχία Σητείας (εντός της οποίας σχεδιάζεται η επένδυση) αναγνωρίστηκε από την Unesco ως Γεωπάρκο παγκόσμιας σημασίας.

  Το Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, στο οποίο συμμετέχουν φορείς από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης, υπενθυμίζει πως την περίοδο 2007-2010 η περιοχή σώθηκε χάρη και στην παγκόσμια κινητοποίηση που εκδηλώθηκε, πρωτοστατούντων εκατοντάδων ακαδημαϊκών και επιστημόνων.

  «Είναι ανάγκη αυτή η κινητοποίηση να επαναληφθεί με την κινητοποίηση των μεγάλων πολιτισμικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας. Αλλιώς το Κάβο Σίδερο θα είναι μόνο η αρχή για την ανεπίστρεπτη μετάλλαξη όσων περιοχών παρέμειναν άθικτες από τη στρεβλή άναρχη ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΞΑΝΑ
  8 Νοεμβρίου 2019 at 15:44

  ΚΟΠΕΛΙΑ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΗΣΕ ΜΕ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΜΗΤΕΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ.
  ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ.
  ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΗΔΗ!

 5. κρανέτας
  8 Νοεμβρίου 2019 at 16:12

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.