Οι θέσεις της παράταξης “Δημοκρατική Συνεργασία” στο δημοτικό συμβούλιο για το φωτοβολταϊκό της Μεσσιανής (Του Β. Κωνσταντόπουλου)

Σε κλίμα συναίνεσης μεταξύ της ευρύτερης πλειοψηφίας  των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου εξελίχθηκε η συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο για το θέμα της εγκατάστασης του μεγάλου φωτοβολταϊκού στην θέση Μάνα Νερού της κοινότητας Μεσσιανής.

 

Οι θέσεις της παράταξής μας εκφράστηκαν από τον επικεφαλής της παράταξης Β. Κωνσταντόπουλο, μέσα από την γραπτή εισήγηση που κατατέθηκε και στα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου.

 

Αρχικά γίνεται μία αναφορά στο ιστορικό της γνωστοποίησης για την δημιουργία του μεγάλου φωτοβολταϊκού στην τοπική κοινωνία και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, αναφέροντας:

 

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα ξεκινώντας από δημοσιεύματα τοπικής εφημερίδας της Κοζάνης, ενημερωθήκαμε όλοι ότι στην περιοχή Μάνα Νερού της κοινότητας Μεσσιανής εξελίσσεται η κατασκευή ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου, με ξεχερσώσεις εδαφών, κοπή δένδρων και ανέγερση του εξοπλισμού.

 

Τα δημοσιεύματα ακολούθησε η ερώτηση στην βουλή 5 βουλευτών του ΚΙΝΑΛ, στην οποία τίθενται μια σειρά ερωτημάτων στα οποία πρέπει να απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός.

(κατατίθεται η ερώτηση για τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου).

 

Ιδιαίτερα μετά και από αυτήν την γνωστοποίηση κινητοποιήθηκαν οι τοπικοί φορείς και η τοπική κοινωνία, η οποία όπως και όλοι μας, ως τότε φαίνεται ότι  αγνοούσαν το θέμα.

 

Επειδή οι πληροφορίες που  έρχονταν ήταν συγκεχυμένες και πολλές φορές αφορούσαν φήμες και όχι πραγματικά περιστατικά, θεωρήσαμε σκόπιμο να συζητηθεί το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, για να ενημερωθούν όλοι οι σύμβουλοι αλλά και η τοπική κοινωνία υπεύθυνα και επί τη βάσει των πραγματικών περιστατικών.

 

Γι αυτό και με κοινή επιστολή όλων των συμβούλων της παράταξης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ζητήσαμε από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, να συζητηθεί το θέμα στην σημερινή συνεδρίαση, ως κατεπείγον θέμα.»

 

Στην συνέχεια τίθενται διάφορα ερωτήματα τόσο για τις διαδικασίες αδειοδότησης όσο και για το τι πρόκειται να γίνει από τώρα και στο εξής.

 

«Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι τα παρακάτω:

 1. Πρέπει να ελεγχθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Εμείς γνωρίζουμε ότι οι εκτάσεις αυτές είναι εποικιστικές, ως εκ τούτου ανήκαν και ανήκουν στην κοινότητα Μεσσιανής, τουλάχιστον ως προς την χρήση τους.

Από πού προκύπτει ότι οι εκτάσεις είναι δημόσιες;

Το θέμα πρέπει να ερευνηθεί από τους δικηγόρους στους οποίους ο δήμος ανέθεσε την υπόθεση.

 1. Να ερευνηθεί επίσης ο χαρακτηρισμός που υπήρχε στην ανάρτηση του κτηματολογίου ως προς τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων.

Πως ήταν χαρακτηρισμένη η περιοχή; Χορτολιβαδική, δασώδης, δασική, δάσος;

 1. Με ποια κριτήρια έγινε ο πρόσφατος (2020) χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής;
 2. Όπως όλοι διαπιστώσαμε για την κατασκευή του έργου γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις και μάλιστα και κοπή βελανιδιών ηλικίας 30 ετών. Επιτρέπεται αυτό;
 3. Ερωτήματα εγείρονται και ως προς τον τρόπο αδειοδότησης των μικρών φωτοβολταϊκών πάρκων, σύμφωνα με όσα αναφέρει και η ερώτηση των βουλευτών του ΚΙΝΑΛ.
 4. Οι άδειες χορηγήθηκαν χωρίς να ερωτηθούν η τοπική κοινωνία, τα θεσμικά της όργανα, πάρεδρος κοινότητας, δημοτικό συμβούλιο κλπ.

Ανεξαρτήτως αν προβλέπεται από τον νόμο, δεν ήταν υποχρέωση της εταιρείας να έρθει σε επαφή με τους τοπικούς εκπροσώπους της κοινωνίας προκειμένου να τους ενημερώσει για το τι πρόκειται να γίνει στην περιοχή τους;

 1. Οι εκτάσεις αυτές χρησιμοποιούνταν από τους κτηνοτρόφους της περιοχής ως βοσκότοποι. Παράλληλα δηλώνονται και στον ΟΣΔΕ για την κατανομή των επιχορηγήσεων ανάλογα με το ζωϊκό κεφάλαιο του κάθε κτηνοτρόφου, που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την έκταση των βοσκότοπων που δηλώνονται.
 2. Η περιοχή βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού, χρησιμοποιείται από τους κατοίκους ως πνεύμονας πρασίνου. Πως μπορείς να το στερήσεις από τους σημερινούς κατοίκους αλλά και από τις επόμενες γενεές;

9.Στην περιοχή κατασκευάζεται ένα μεγάλο έργο με προφανείς επιπτώσεις και επιδράσεις τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στην οικονομία των κατοίκων της.

Δεν προβλέπεται η ύπαρξη ανταποδοτικών για την τοπική κοινωνία.

Νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό με την ίδια την εταιρεία.

Με κάθε τρόπο πρέπει να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας.»

 

Ακολούθως επιρρίπτονται πολιτικές ευθύνες στον δήμαρχο, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

 

Κύριοι συνάδελφοι,

 

Από την ενημέρωση που έχουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες απευθυνθήκαμε, φαίνεται πως η εταιρεία έχει όλες τις απαραίτητες άδειες.

Άδειες που προέκυψαν χωρίς να ερωτηθεί η τοπική κοινωνία, το δημοτικό συμβούλιο και οι τοπικοί φορείς.

 

Ο δήμαρχος όμως είχε στα χέρια του έγγραφα-κοινοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, και δεν έκανε τίποτα.

Θα μπορούσαν να ασκηθούν προσφυγές έγκαιρα αν η δημοτική αρχή αντιλαμβανόταν την βαρύτητα των εισερχομένων εγγράφων.

Τα εισερχόμενα αυτά έγγραφα  είναι άδειες παρέμβασης σε εκτάσεις για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων με αριθμούς πρωτοκόλλου της Αποκεντρωμένης 149694/19-11-2020 και 166926/24-12-2020, και εισερχομένων στον δήμο Σερβίων 7297/07-12-2020 και 22/04-01-2021 αντίστοιχα.

Και είναι βέβαιο ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια έγγραφα.

 

Πριν από τρεις μήνες δηλαδή ο δήμος είχε στα χέρια του αποφάσεις της Αποκεντρωμένης για εγκρίσεις παρέμβασης στην θέση Μάνα Νερού της Μεσσιανής.

Και δεν έκανε τίποτα.

Πιθανόν να μην αξιολόγησε σωστά τα εισερχόμενα τα έγγραφα.

Πάντως πολιτικές ευθύνες υπάρχουν είτε τις αποδέχεται ο δήμαρχος είτε όχι.

 

Τέλος αφού ζητήθηκε από όλους του δημοτικούς συμβούλους να διαφυλάξουμε την ενότητα της περιοχής ως κόρη οφθαλμού, κατατέθηκαν οι προτάσεις της παράταξης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το θέμα και ζητήσαμε από το σώμα να τις υιοθετήσει.

Στο κείμενο που κατατέθηκε αναφέρονται τα παρακάτω:

 

«Προτάσεις της παράταξης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 

 1. Πριν αποφασίσουμε τελικά σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούμε, να δοθεί ένα χρονικό διάστημα να ελεγχθούν από τους δικηγόρους του δήμου οι διαδικασίες αδειοδότησης και παρέμβασης στον χώρο από την εταιρεία.
 2. Ταυτόχρονα να ελεγχθεί το ιδιοκτησιακό των εκτάσεων που έχουν παραχωρηθεί για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων.
 3. Να δοθεί επαρκής χρόνος σε διάλογο με την εταιρεία. Να γίνουν συζητήσεις με την εταιρεία για ανταποδοτικά από την χρήση των εκτάσεων αυτών.

Τα ανταποδοτικά αυτά προτείνουμε να δοθούν στην φάση της κατασκευής και στην φάση της λειτουργίας διακριτά και να κατευθύνονται στην τοπική κοινωνία.

Για λόγους διαφάνειας προτείνουμε οι συζητήσεις με την εταιρεία να γίνουν από διαπαραταξιακή επιτροπή και επιπλέον στην επιτροπή να συμμετέχει και ο πρόεδρος της κοινότητας.

Στο διάστημα των συζητήσεων η εταιρεία να σταματήσει τις εργασίες σε ένδειξη πνεύματος καλής συνεργασίας.

 1. Μετά από όλες τις παραπάνω ενέργειες να γίνει νέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όπου να παρθούν οι τελικές αποφάσεις, αφού βέβαια θα έχουν υπάρξει αποτελέσματα τόσο από την έρευνα των δικηγόρων όσο και από τις συζητήσεις με την εταιρεία.
 2. Θα πρέπει να συμφωνηθούν όροι υποχρεώσεων των ιδιοκτητών του έργου κατόπιν διαβούλευσης, ως να αντιμετωπιζόταν ως ενιαίο και όχι κατατμημένο, οπότε θα υπήρχαν στην περιβαλλοντική αδειοδότησή του όροι και υποχρεώσεις για τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας αλλά και για την αποκατάσταση – αποξήλωση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας της λειτουργίας.

6.Να μην επεκταθεί το έργο στο περιαστικό δάσος ακόμα και αν υπάρχουν οι σχετικές αδειοδοτήσεις.»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *