Γεωργία Ζεμπιλιάδου Επικεφαλής Συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ: “Να μην αποτελέσουν τα πρώην ΜΑΒΕ χώρο ταφής αμιάντου όλης της χώρας – Αφορά τη δημόσια υγεία και την προστασία των πολιτών της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας


Κοζάνη 2 Φεβρουαρίου 2021
Προς :
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Επικεφαλής παρατάξεων Περιφερειακού Συμβουλίου
Πρόεδρο ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας
Δήμαρχους Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΕΜΑ : Δημιουργία ΧΥΤΕΑ Αμιαντούχων Αποβλήτων στη περιοχή των πρώην ΜΑΒΕ (Μεταλλεία Αμιάντου Βόρειας Ελλάδας) στην Κοζάνη
Αξιότιμοι κύριοι,
το θέμα της «Δημιουργίας ΧΥΤΕΑ Αμιάντου στις εγκαταστάσεις της πρώην ΜΑΒΕ, ξεκίνησε να συζητείται όταν ήρθαν στη δημοσιότητα οι προτάσεις της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη Μεταλιγνιτική εποχή.
Στην πρόταση συμπεριλήφθηκε και η δημιουργία ΧΥΤΕΑ Αμιαντούχων Αποβλήτων στα ΜΑΒΕ, μετά από εισήγηση του Δημάρχου Σερβίων, στα όρια του οποίου βρίσκεται ο εν λόγω χώρος.
Η περιοχή των ΜΑΒΕ εκτείνεται σε 4.144 στρεμ. σε απόσταση 1000μ.από τον ποταμό Αλιάκμονα.
Ο χώρος των μεταλλείων μετά από δεκαοκτώ χρόνια συνεχούς λειτουργίας των μεταλλείων, έχει πλέον αποκατασταθεί με Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους με έργα προϋπολογισμού ~40εκ€.
Η προσπάθεια για την αποκατάσταση της περιοχής ξεκίνησε το 2002 από την τότε ΝΑ Κοζάνης, στην κατοχή της οποίας πέρασε η έκταση των μεταλλείων και συνεχίστηκε από την Περιφέρεια ως διάδοχο νομικό πρόσωπο. Οι αποθέσεις 69εκ. τόνων υλικών εξόρυξης, που αποτελούσαν πηγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας και των νερών της περιοχής, απομακρύνθηκαν και το έδαφος εξυγιάνθηκε με έργα που αφορούσαν χωματουργικές και φυτευτικές εργασίες, διαμόρφωση βαθμίδων στα πρανή, επένδυση πρανών με φυτική γη και κατασκευή υδραυλικών έργων.
Δυστυχώς όμως μετά από αυτή την τεράστια, ακόμη και για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, προσπάθεια εξυγίανσης, φαίνεται ότι τόσο το αρμόδιο Υπουργείο όσο και η Περιφερειακή Αρχή της Δυτικής Μακεδονίας, απεργάζονται σχέδια επαναλειτουργίας του χώρου ως ΧΥΤΕΑ Αμιάντου όλης της Χώρας.
Η μεν Κυβέρνηση με την «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α)» ΦΕΚ 185/29.09.2020 όπου στον πιν.60 αναφέρει «Διαμόρφωση δικτύου αμιαντούχων αποβλήτων και … διερεύνηση μεταξύ άλλων- ευρύτερης αξιοποίησης και του ΧΥΤΕΑ Αμιαντούχων Αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία ΜΑΒΕ (Ζιδάνι)», η δε Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Μακεδονίας με την εισαγωγή του θέματος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και τον ορισμό από τον Περιφερειάρχη Επιτροπής Διερεύνησης του θέματος.
Η φερόμενη ως «υπηρεσιακή» πρόταση που διερευνάται σήμερα από την Περιφερειακή Αρχή της Δυτικής Μακεδονίας, αφορά στη «δυνατότητα ικανοποίησης του συνόλου των αναγκών της χώρας διαχείρισης αμιαντούχων υλικών, μέσω της δημιουργίας ενός χώρου ταφής αμιαντούχων υλικών, χωροθετημένου στην περιοχή των ΜΑΒΕ χωρητικότητας 800.000 τόνων μικτού βάρους με επικαλύψεις και ετήσιου κύκλου εργασιών 850.000€ περίπου, διάρκειας τουλάχιστο για 25 έτη».
Ο Συνδυασμός μας με σειρά Επερωτήσεων που κατέθεσε ο Περιφερειακός μας Σύμβουλος κος Χριστοφορίδης Γιώργος, προσπάθησε να έχει ξεκάθαρες απαντήσεις για τις προθέσεις της Περιφερειακής Αρχής.
Δυστυχώς οι απαντήσεις που πήραμε επέτειναν την ανησυχία μας και οι προβληματισμοί μας επιβεβαιώθηκαν με τις ενέργειες που ακολούθησαν (Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης για τη δημιουργία χώρου ταφής Αμιάντου στα πρώην ΜΑΒΕ).
Για το θέμα έχουν τοποθετηθεί δημοσίως επιστήμονες της περιοχής, μεταξύ αυτών και ο τ. Διευθυντής του Λιγντικού Κέντρου Μηχ/κος Μεταλλείων–Μεταλλουργός Μηχ/κος Ε.Μ.Π κος Παπαγεωργίου Χρήστος, ο οποίος σε ανοικτή επιστολή του προς τον Δήμαρχο Σερβίων αναφέρει ότι η άποψη όπως εκφράστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ότι «η περιοχή της εξόρυξης διασφαλίζει την πλήρη στεγανότητα, αφού τα περιβάλλοντα πετρώματα είναι υδατοστεγή αδιαπέραστα», είναι κατά τη γνώμη του «έωλη, αναληθής και τελικά παραπλανητική για τους ακόλουθους λόγους….» τους οποίους στη συνέχεια αναλύει και τεκμηριώνει πλήρως.
Ο κος Παπαγεωργίου καταλήγει στην επιστολή του «….Για όλους τους πιο πάνω λόγους επιβάλλεται να αποκλεισθεί η κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑΜ στο χώρο εκσκαφής του μεταλλείου των ΜΑΒΕ ΑΕ, όπου θα μεταφέρονται τα αμιαντούχα απορρίματα όλης της επικράτειας, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό απόλυτα οποιαδήποτε τυχόν αστοχία που ενδεχόμενα θα προκαλούσε ρύπανση στη λίμνη Πολυφύτου, η αξιοποίηση των νερών της οποίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την άρδευση εκτάσεων στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, Ημαθίας, Πιερίας ακόμη δε και την ύδρευση της Θεσ/νίκης…»
Για το θέμα εκτός από τον Συνδυασμό μας έχουν πάρει αρνητική θέση παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων και Τοπικές Κοινότητες, ενώ σοβαρές αντιδράσεις υπάρχουν και από κατοίκους των γύρω Δημοτικών Κοινοτήτων.
Επειδή το θέμα της ύδρευσης της Θεσσαλονίκης αφορά και όλους εσάς που υδροδοτείστε από τον ποταμό Αλιάκμονα, σας αποστέλουμε την παρούσα επιστολή και σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια μας για ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΗΝ ΜΑΒΕ ΧΩΡΟ ΤΑΦΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
Αφορά τη δημόσια υγεία και την προστασία των πολιτών της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας
Με τιμή
Γεωργία Ζεμπιλιάδου
Περιφερειακή Σύμβουλος
Επικεφαλής Συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ

2 comments for “Γεωργία Ζεμπιλιάδου Επικεφαλής Συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ: “Να μην αποτελέσουν τα πρώην ΜΑΒΕ χώρο ταφής αμιάντου όλης της χώρας – Αφορά τη δημόσια υγεία και την προστασία των πολιτών της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας

  1. Διακρίνω μια οπισθοχώρηση; Διότι ο συνδυασμός Ελπίδα μίλαγε για κανένα χυταμ ούτε δυτικής Μακεδονίας και μάλιστα είχε προτείνει συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης της περιοχης

    • Εγώ διακρίνω μία διαφορετική τοποθέτηση. Σίγουρα όμως αυτό που διακρίνει όλος ο κόσμος όλη η Δυτική Μακεδονία είναι ότι τα παντελόνια τα τιμούν περισσότερο ορισμένες γυναίκες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *