Κατηγορία: Mονιμες Στηλες

Ορειβατική διάσχιση στον Εθνικό δρυμό της Valia Calda με τον Ε.Ο.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ την Κυριακή 22.10.2017

VALIA CALDA ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ 22.10.2017

Ο Ε.Ο.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ διοργανώνει την Κυριακή 22.10.2017 ορειβατική διάσχιση στον Εθνικό δρυμό της Valia Calda. Η διαδρομή θα ξεκινήσει από τη θέση Σταυρός στο Περιβόλι Γρεβενών θα κινηθεί μέσα στον πυρήνα του δρυμού της Βάλια Κάλντα. Διασχίζοντας το Αρκουδόρεμα θα…

H “Παγωμένη Πριγκίπισσα” την Κυριακή στην Κοζάνη- Παιδική Σκηνή Ροντίδη

frozen_a4_deltia_xwris_keno

Η Παιδική Σκηνή Ροντίδη παρουσιάζει, το πιο αγαπημένο παραμύθι των παιδιών,  ¨Η Παγωμένη Πριγκίπισσα¨ σε θεατρική διασκευή. Tην Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 11:30                  και στις 17:30 στην Λέσχη Αξιωματικών.                                                                       Γενική είσοδος 6€. Κρατήσεις θέσεων 6944062928. Σε μια χώρα μακρινή και…

3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

3ο Διεθνές συνέδριο Καινοτομίας 1

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε το εργαστήρι με τίτλο: «Αξιοποίηση των παραμυθιών με τη Θεωρία της Πολλαπλής-Συναισθηματικής  Νοημοσύνης» το Σάββατο 14-10-2017 στα πλαίσια του3ου Διεθνούς Συνέδριου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας που διοργανώθηκε από την Ε.Ε.Π.Ε.Κ.στο Συνεδριακό Κέντρο του Τ.Ε.Ι.…

«Γέφυρα Ζωής»: Η 25η Αιμοδοσία του 2017 μαζί με τον Χορευτικό Όμιλο Ποντίων “ΑΝΤΑΜΩΜΑΝ” Κοζάνης

1

Βοήθησε για να βοηθηθείς… Ο Χορευτικός Όμιλος Ποντίων ” ΑΝΤΑΜΩΜΑΝ ” Κοζάνης συμμετέχει στην 25η Αιμοδοσία του 2017, την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 από τις 15:30 – 20:30, (προσέλευση μέχρι 20:00), στα γραφεία του Συλλόγου, Π. Χαρίση 23. Όπως είναι…

Δήμος Κοζάνης: Πανηγυρική εκδήλωση στο Κοβεντάρειο για το νέο λογότυπο-Θα παρουσιαστούν και οι τρεις προτάσεις

logotype_poster1361017

Η παρουσίαση των τριών προτάσεων που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό για το νέο λογότυπο του Δήμου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 12μ. στο Κοβεντάρειο. Παρών στην εκδήλωση θα είναι ο διακεκριμένος γραφίστας και Πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης κ.…

Παράταση λίγων ήμερων για εγγραφές στα προγράμματα της Ακαδημίας ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ. που πραγματοποιούνται στη Databank

DATA-ROB-00

Μετά τη μεγάλη ζήτηση για εγγραφές στα προγράμματα ρομποτικής  της Ακαδημίας ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ. που πραγματοποιούνται στη Databank δόθηκε παράταση στην δυνατότητα εγγραφής μαθητών   μέχρι την Παρασκευή 20-10- 2017. Τα παραπάνω προγράμματα  ρομποτικής, απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού , Γυμνασίου και…

32 κιλά χασίς σε περιοχή της Φλώρινας-Δυο συλλήψεις μετά από αστυνομική επιχείρηση-Φωτογραφίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ 2

Συνελήφθησαν σήμερα, (16-10-2017) πρωινές ώρες από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Πρεσπών Φλώρινας και του Αστυνομικού Τμήματος Βεύης Φλώρινας, σε περιοχή της Φλώρινας, ένας 38χρονος υπήκοος Αλβανίας και ένας 42χρονος ημεδαπός, για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών…

Ο μαθητής του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Κοζάνης Αλέξανδρος Χάτσιος σε καλλιτεχνικό εργαστήρι στη Βουλγαρία

κατάλογος

Θερμά συγχαρητήριο στον μαθητή μας Αλέξανδρο Χάτσιο, ο οποίος ως μέλος της θεατρικής ομάδας “Εν δυνάμει” Θεσσαλονίκης συμμετείχε στο καλλιτεχνικό εργαστήρι “Μάσκες στη σκηνή και στη ζωή” του διεθνούς νεανικού θεατρικού φεστιβάλ “Αστέρια επί σκηνής” στη Βάρνα Βουλγαρίας- πολιτιστική πρωτεύουσα…

Εκδρομή του Περιφερειακού Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΗ στην Αιανή, στη Μηλιά Γρεβενών και στο Μέτσοβο

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΙΟ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΕΗ Δ.Μ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15/10/2017 ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΑΝΗΣ, ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ.

Εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής με θέμα ”Η συμβολή του αέρα στην κεραμική”

α

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οργανώνει και φέτος την επικοινωνιακή δράση Περιβάλλον και Πολιτισμός, που έχει καθιερώσει από το 2008. Οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται για τις 19, 20, 21 και 22 Οκτωβρίου…

ΑΡΣΙΣ Κοζάνης: Υποστήριξη των πληγέντων από τη θεομηνία, κατοίκων της Σαμοθράκης

ÌåãÜëåò êáôáóôñïöÝò óôï ÊÝíôñï Õãåßáò ìåôÜ ôçí êáôáññáêôþäç âñï÷Þ ðïõ Ýðëçîå ôç ÓáìïèñÜêç áðü ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò Ýùò êáé ôï ðñùß ôçò Ôñßôçò, ôçí ÔåôÜñôç 27 Óåðôåìâñßïõ 2017. Áðü ôï ìåóçìÝñé ôçò Ôñßôçò, ï äÞìïò ÓáìïèñÜêçò êçñý÷èçêå óå êáôÜóôáóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò, åíþ  êëéìÜêéá ôùí ìç÷áíéêþí ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Õðïäïìþí, ðïõ âñÝèçêáí áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ óôï íçóß Ýèåóáí ùò ðñïôåñáéüôçôá ôçí Üìåóç áðïêáôÜóôáóç ôçò ×þñáò, ç ïðïßá Ý÷åé õðïóôåß ôåñÜóôéåò æçìéÝò áðü ôéò ìåãÜëåò ðïóüôçôåò ëÜóðçò êáé âñÜ÷ùí áðü ôá íåñÜ ôçò èåïìçíßáò. Óýìöùíá ìå ôï õðïõñãåßï Õðïäïìþí êáé Ìåôáöïñþí ïé óçìáíôéêüôåñåò æçìßåò êáôáãñÜöïíôáé óôá êôÞñéá ôïõ äçìáñ÷åßïõ êáé ôïõ ÊÝíôñïõ Õãåßáò. Áðü óÞìåñá îåêéíïýí ïé áõôïøßåò ãéá ôçí êáôáãñáöÞ ôùí æçìéþí ôùí ðëçãÝíôùí, áðü ôá óõíåñãåßá ôïõ õðïõñãåßïõ ðïõ âñßóêïíôáé óôï íçóß óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò ôïðéêïýò öïñåßò,  þóôå íá ðñï÷ùñÞóïõí Üìåóá ïé áðïæçìéþóåéò.. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÐÕÑÏÓ ÊÏÕÔÑÁÓ

Η ΑΡΣΙΣ Κοζάνης, ανταποκρινόμενη στην έκκληση βοήθειας από ανθρώπους και φορείς της δοκιμαζόμενης από τη πρόσφατη θεομηνία, Σαμοθράκης, αναλαμβάνει δράση για συγκέντρωση αναγκαίων υλικών. Ενδεικτική είναι η ολοκληρωτική καταστροφή που το Κέντρο Υγείας του νησιού υπέστη, με τη συνακόλουθη καταστροφή…

Στην Εύξεινο Λέσχη Κοζάνης ο πρώην προέδρος της ΠΟΕ και της ΔΙΣΥΠΕ Γιώργος Παρχαρίδης

IMG_2669

Τον Πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης κο Κώστα Σανίδη επισκέφθηκε, σήμερα Κυριακή 15 Οκτωβρίου, στις 10 π.μ., στο γραφείο του στην Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού, ο κος Γιώργος Παρχαρίδης, πρώην Προέδρος της ΠΟΕ και της ΔΙΣΥΠΕ. Παλιοί φίλοι και άνθρωποι που…

Ο ετήσιος αγιασμός του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού του Τοπικού Τμήματος Κοζάνης

ellinikosodigmos

Τελέσθηκε την Κυριακή 15 Οκτωβρίου ο ετήσιος αγιασμός του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού του Τοπικού Τμήματος Κοζάνης στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.   Άνοιξε έτσι η νέα Οδηγική χρονιά με όλες οι ομάδες που παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία και κατόπιν έπαιξαν,…

Συνδικάτο Εμποροϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Υπηρεσιών Εορδαίας: Το διήμερο 21&22 Οκτωβρίου οι εκλογές

YlSrbs4

Η Γενική Συνέλευση του σωματείου μας της 08/10/2017 εξέλεξε την Εφορευτική Επιτροπή που θα διεξαγάγει τις εκλογές του στις 21 και 22/10/2017 για τη ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων σε Εργατικό Κέντρο και Ομοσπονδία. Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε τα μέλη του σωματείου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα…

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Γαλατινής: Tην Κυριακή 22 Οκτωβρίου η εθελοντική αιμοδοσία

aimodoton_galatinis-890x395_c

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Γαλατινής καλεί τα μέλη του και όλους όσους μπορούν και θέλουν να δώσουν αίμα στην 23η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ που θα γίνει  στο γραφείο του συλλόγου (Ιατρείο Γαλατινής) Κυριακή 22 Οκτωβρίου και ώρες  09:00  – …

Eθελοντική Διασωστική Ομάδα Πτολεμαϊδας:Παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) στους μαθητές της Τρίτης τάξης των Λυκείων της Εορδαίας εν όψει της Ευρωπαϊκής Ημέρας Επανεκκίνησης της καρδιάς στις 16 Οκτωβρίου

edop_karpa_ptolemaida

Η Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Πτολεμαΐδας κάθε χρόνο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρα Επανεκκίνησης της Καρδιάς, διοργανώνει δράσεις με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών της Εορδαίας επάνω στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση.   Τα τελευταία δυο χρόνια οι δράσεις για αυτό το σκοπό,…

Carglass® Καραγιάννης Δ.: ΔΩΡΟ υαλοκαθαριστήρες Bosch με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόσθιου παρμπρίζ

FullSizeRender_1

Τώρα στην Carglass®, μέχρι και τηνΤρίτη31/10 με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόσθιου παρμπρίζ, σας κάνουμε ΔΩΡΟ ένα σετ υαλοκαθαριστήρων Bosch. Η προσφορά θα ισχύει για όσους κλείσουν το ραντεβού τους μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα (ανεξάρτητα από το πότε…

Άσκηση ετοιμότητας για σεισμό στο ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ

seismos2

Σήμερα το πρωί στο ΕΠΑΛ Σερβίων πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας για σεισμό κατά τη διάρκεια διδασκαλίας . Η άσκηση έγινε βάσει  του σχεδίου μνημονίου ενεργειών έκτακτης ανάγκης εκκένωσης του κτιρίου με συγκέντρωση όλων των εκπαιδευτικών και των μαθητών στους προεπιλεγμένους χώρους…

“Ελληνικός Αγρός”: Η 4η Δημιουργική Συνάντηση Συνεργατών στο “Event Plazza”

22405406_1986787928268282_4522440063512154184_n

Υποχρέωση μας είναι να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο! Δέσμευση μας είναι να είμαστε πάντα μαζί σας! 4η Δημιουργική συνάντηση συνεργατών Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 20:00 στο EventPlaza Kozani

ΠΕΛΙΤΙ Ν. Κοζάνης: 6η Φθινοπωρινή Γιορτή Σπόρων

peliti

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας διατροφής (16 Οκτωβρίου) και των δράσεων για την ελευθερία των σπόρων (02-16 Οκτωβρίου), σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην 6η φθινοπωρινή γιορτή μας στην Κεντρική Πλατεία Κοζάνης που θα πραγματοποιηθεί στις 15 του Οκτώβρη, στις…

Απάντηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Κοζάνης στην Οικολογική Κίνηση για την τραυματισμένη γερακίνα στην Ξηρολίμνη

kydsxtysrtkysjyrtsjtrst

Σχετικά με το βίντεο και τις δηλώσεις στις 4/10 του μέλους της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης κ. Σάκη Κουκουμπέση, όπως φιλοξενείται στη σελίδα σας (δείτε εδώ)  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι: Α) Μακροσκοπικά ο τραυματισμός του πτηνού δεν δείχνει ότι…

Συγκροτήθηκε 11μελής Ομάδα Εργασίας με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα αρωματικά φυτά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

0E286D107F081381BC35572C398C51FF

Συγκροτείται ενδεκαμελής Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη της προωθούμενης καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.   Έργο της Ομάδας Εργασίας, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την καλλιέργεια, επεξεργασία και…

Στην Κύπρο ο δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης για συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ομίλου εδαφικής συνεργασίας “ΕΛΙΚΑΣ”

thumbnail_22310528_10155891734055513_4194857344579455954_n

Στην Κύπρο βρέθηκαν το διήμερο 9-10 Οκτωβρίου  ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, επικεφαλής αντιπροσωπείας φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου και είχαν συναντήσεις με τους Δημάρχους Λευκωσίας, Παραλιμνίου,  Αγίας Νάπας, Σωτήρας,  Δερύνειας και εκπροσώπους του …